ผลงานของเรา

 

 

ตัวอย่างการออกแบบ Artwork

002 001

 

ผลิตภัณฑ์จริง หลังผ่านกระบวนการพิมพ์แล้ว

S__1859642 S__1859636

 

ตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมที่ผ่านการผลิตแล้ว มีดังนี้

S__1859651 S__1859660